Αντλία Θερμότητας

Το έξυπνο σύστημα θέρμανσης με ηλεκτρισμό

Η επιλογή για τη Θέρμανση – Ψύξη μιας οικοδομής απαιτεί την εφαρμογή ενός αξιόπιστου συστήματος, το οποίο να συνδυάζει το χαμηλό κατασκευαστικό και λειτουργικό κόστος. Έχουμε να επιλέξουμε μεταξύ των παρακάτω εφαρμοζόμενων συστημάτων θέρμανσης:

  1. Θέρμανση με λέβητα Πετρελαίου
  2. Θέρμανση με λέβητα Ιόντων – λέβητα Ηλεκτρικό – Υπέρυθρα πάνελ ακτινοβολίας-θερμοπομποί (20% οικονομία)
  3. Θέρμανση με λέβητα Φυσικού Αερίου (30% ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ)
  4. Θέρμανση με λέβητα Pellet – λέβητα Ξύλου (40% οικονομία)
  5. Θέρμανση με Αντλία Θερμότητας Θέρμανσης (70% ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ)

Η Αντλία θερμότητας Θέρμανσης είναι εξαιρετικά αξιόπιστη και καλύπτει τις ανωτέρω προδιαγραφές διότι επιτυγχάνει υψηλότατη ενεργειακή απόδοση 400% – 600%, σε σχέση με τους καυστήρες πετρελαίου-αερίου που αποδίδουν μόλις 80-90% [δηλαδή, ενώ στη Δ.Ε.Η. καταβάλλουμε το αντίτιμο για ένα (1) KW, το σύστημα μας αποδίδει τέσσερα (4) KW, σε αντίθεση με τους καυστήρες πετρελαίου ή αερίου με τους οποίους πληρώνουμε για (1) KW και το σύστημα μας αποδίδει (0, 8-0, 9) KW]. Η χρήση αντλίας θερμότητας είναι φθηνότερη κατά ποσοστό έως 80% συγκριτικά με το σύστημα πετρελαίου, φθηνότερη συγκριτικά με το σύστημα φυσικού αερίου – λέβητα PELLET-Ξύλου και φθηνότερη σε σύγκριση με το σύστημα λέβητα Ιόντων-ηλεκτρικό λέβητα και υπέρυθρα πάνελ ακτινοβολίας, ενώ, με αυτήν αποφεύγεται τόσο η εγκατάσταση καπνοδόχου, δεξαμενής, λέβητα ξύλου – pellet, όσο και ο τακτικός και δαπανηρός ανεφοδιασμός με το αντίστοιχο καύσιμο, καθώς έχουμε θέρμανση σε όλους τους χώρους του σπιτιού σε αντίθεση με τα υπέρυθρα.