Υπέρυθρη Ακτινοβολία

ΣΩΜΑΤΑ ΤΟΙΧΟΥ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

Εξασφαλίζει την ισορροπημένη κατανομή της θερμότητας στον χώρο με ακτινοβολία.
Το πλεονέκτημα για αρχιτέκτονες και κατασκευαστές είναι ότι παρέχεται περισσότερη ελευθερία στην διαμόρφωση των χώρων.