Συστήματα Κλιματισμού

Τα συστήματα κλιματισμού που εφαρμόζει η Β&Τ διασφαλίζουν την εξαιρετική ποιότητα του αέρα, ελέγχοντας την ποιότητα και την υγρασία, επιτυγχάνοντας υψηλές ενεργειακές επιδόσεις. Τα προϊόντα κλιματισμού δικαίως μπορούν να χαρακτηριστούν ως η απόλυτη εφαρμογή των τελευταίων τεχνολογικών εξελίξεων, με στόχο την δημιουργία συστημάτων κλιματισμού τα οποία προσφέρουν πιο άνετες και πιο παραγωγικές συνθήκες διαβίωσης και εργασίας.