Φυσικό Αέριο

Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου

Οι εξειδικευμένοι Μηχανικοί μας έρχονται στην οικία ή την επαγγελματική σας στέγη, πραγματοποιούν έλεγχο με υπευθυνότητα στο χώρο και τον εξοπλισμό σας, και συντάσσουν μια έγγραφη προσφορά για όλες τις αναγκαίες αλλαγές και βελτιώσεις που χρειάζονται να πραγματοποιηθούν.

Παρουσιάζουμε παρακάτω συνοπτικά τα στάδια:

  • Παράδοση έγγραφης προσφοράς Φυσικού Αερίου και υπογραφή της σύμβασης για το έργο
  • Αίτηση για σύνδεση και διαδικασία με την εταιρεία παροχής αερίου ΕΦΑ Θεσσαλονίκης προκειμένου να τοποθετηθεί ο μετρητής αερίου
  • Κατασκευή και κατάθεση μελέτης φυσικού αερίου
  • Κατασκευή εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου
  • Ρύθμιση συσκευών φυσικού αερίου
  • Παράδοση εγκατάστασης σε πλήρη λειτουργία
  • Έκδοση πιστοποιητικού καύσαερίων

Οι εγκαταστάσεις φυσικού αερίου εκτελούνται οργανωμένα από τεχνικούς και μηχανικούς (οι οποίοι κατέχουν τις απαραίτητες άδειες) με σεβασμό στο χώρο σας, δίνοντας προτεραιότητα στην ασφάλεια και την ποιότητα εργασίας. Παρέχουμε υψηλό επίπεδο υπηρεσιών service και εξυπηρέτησης, ακόμη και μετά την ολοκλήρωση και παράδοση του έργου.

Όλα τα υλικά και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για τις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου είναι άριστης ποιότητας και πληρούν όλες τις αναγκαίες προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CE για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου).

Οι εγκαταστάσεις πραγματοποιούνται πάντα σύμφωνα με τον “Κανονισμό Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 500 mbar” (ΦΕΚ 976, Τεύχος Β’, 28/3/2012), καθώς και κάθε υπάρχουσα οδηγία της ΕΠΑ Θεσσαλονίκης

Η Εταιρία μας Αποκλειστικά Συνεργάζεται με τους Επώνυμους Ιταλικούς Οίκους FERROLI και Immergas.

Τιμητική Διάκριση του BLUEHELIXTECH 25 C

Τον Ιανουάριο του 2017 το μοντέλο BLUEHELIX TECH 25 C CONDESING BOILER της FERROLI διακρίθηκε με ειδική απονομή από την ALTROCONSUMO ως το καλύτερο προϊόν ανάμεσα σε 7 κορυφαίους κατασκευαστές.