Φωτοβολταϊκά συστήματα

Βρισκόμαστε στην περίοδο της Ηλιακής Ενέργειας. Η μετατροπή του ηλιακού φωτός σε ηλεκτρικό ρεύμα από φωτοβολταϊκά στοιχεία είναι η ιδανική πηγή “καθαρής” ενέργειας για σπίτια, εργασιακούς χώρους και δημόσιες εγκαταστάσεις. Για να καταλάβουμε το μέγεθος αυτού του τρόπου συγκομιδής ενέργειας σκεφτείτε ότι εάν καλύψουμε το 1% της επιφάνειας της ερήμου Σαχάρα με ένα φωτοβολταϊκό σύστημα, θα μπορούμε να καλύψουμε την κατανάλωση σε ηλεκτρικό ρεύμα όλου του πλανήτη.
Έτσι αποφεύγουμε την χρήση πετρελαίου, αερίου, pellet των οποίων οι τιμές αυξάνονται συνεχώς.

Εφαρμογές

Τα φωτοβολταϊκά στοιχεία μετατρέπουν το ηλιακό φως σε ηλεκτρισμό. Ονομάζονται συχνά και ηλιακές κυψέλες και είναι ήδη ένα σημαντικό μέρος στη ζωής μας. Τις πιο απλές εφαρμογές αυτής της τεχνολογίας τις συναντούμε στους υπολογιστές τσέπης και στα ρολόγια χειρός. Πιο σύνθετα συστήματα μας βοηθούν να αντλούμε νερό, να δίνουμε ηλεκτρικό ρεύμα σε απομακρυσμένους επικοινωνιακούς σταθμούς, όπως και να φωτίζουμε το σπίτι μας και να λειτουργούμε τις οικιακές μας συσκευές. Στις περισσότερες περιπτώσεις τα φωτοβολταϊκά συστήματα είναι η πιο οικονομική μορφή ηλεκτρισμού και εξασφαλίζει ενεργειακή αυτάρκεια.

Οι εφαρμογές των φωτοβολταϊκών μπορούν να χωρισθούν στις παρακάτω κατηγορίες:

  • Απλό ή ανεξάρτητο φωτοβολταϊκό σύστημα
  • Φωτοβολταϊκό σύστημα με αποθήκευση σε μπαταρίες
  • Φωτοβολταϊκό σύστημα συνδεδεμένο στη ΔΕΗ.

Απόσβεση

Ειδικά στην χώρα μας που αποτελεί μία από τις πιο προικισμένες περιοχές τόσο σε ηλιακή ενέργεια όσο και σε αιολική, εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας επιδοτούνται από το κράτος. Εξασφαλίζουν αφορολόγητο εισόδημα (στις εγκαταστάσεις έως 10kw, μεσω του λογαριασμού της ΔΕΗ) και επιπλέον αποσβένουν την αξία της επένδυσης σε 7 περίπου χρόνια. Η τράπεζα χρηματοδοτεί το 100% του έργου. Η σύμβαση με τη ΔΕΗ είναι 25 χρόνια εγγυημένης τιμής αυξανόμενης αναλόγως του τιμάριθμου.
Το σύστημα των φωτοβολταϊικών παράγει ενέργεια την οποία εμπορεύεται η Δ.Ε.Η. καταβάλλοντας στον ιδιοκτήτη το κόστος της κιλοβατώρας.
Όλα τα παραπάνω μέτρα έχουν ληφθεί προκειμένου να στραφούμε προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που είναι ανεξάντλητες, φιλικές με το περιβάλλον και παράλληλα δεν υστερούν σε τίποτα από τις μη ανανεώσιμες πηγές (πετρέλαιο, λιγνίτης, κλπ.) ως προς το ενεργειακό αποτέλεσμα. Αυτή η χρονική περίοδος ευνοεί την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων γιατί η ισχύουσα νομοθεσία μας παροτρύνει μειώνοντας το κόστος της εγκατάστασης κατά πολύ.
Στoυς χώρους που θα εγκατασταθεί θέρμανση δαπέδου τοποθετούνται μονωτική ταινία τοίχου και μορφόπλακα.
Τοποθετούνται οι συλλέκτες (διανομείς), διαστρώνεται (πλέκεται) ο σωλήνας εν ψυχρώ, χωρίς ενώσεις, με ορισμένη πυκνότητα, σύμφωνα με τη μελέτη ώστε κατά τη θέρμανση να καλύπτονται οι θερμικές απώλειες του κάθε χώρου. Αμέσως μετά την τοποθέτηση των σωλήνων γίνεται έλεγχός τους υπό πίεση 6 bar για 24 ώρες. Τέλος, οι σωλήνες καλύπτονται με τσιμεντοκονίαμα (θερμομπετόν) πάχους 5 cm και το δάπεδο είναι έτοιμο να δεχθεί την τελική επικάλυψη (μάρμαρα, πλακάκια, ξύλα κλπ.)