Θέρμανση δαπέδου

Η θέρμανση δαπέδου είναι γνωστή από την αρχαιότητα. Παρόλα αυτά εφαρμόζεται μόλις τις τελευταίες δεκαετίες. Η ζήτηση όμως αυξήθηκε κατακόρυφα λόγω της χαμηλής τιμής εγκατάστασης του συστήματος το οποίο έφτασε να συναγωνίζεται την εγκατάσταση των θερμαντικών σωμάτων.

 • Τα πλεονεκτήματα της ενδοδαπέδιας θέρμανσης έναντι των άλλων τρόπων θέρμανσης είναι:
  • Ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στους χώρους.
  • Εξοικονόμηση χώρου με την αποφυγή θερμαντικών σωμάτων.
  • Χαμηλό κόστος λειτουργίας.
  • Χαμηλή θερμοκρασία νερού.
  • Χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας όπως Αντλία θερμότητας με πολύ χαμηλό κόστος λειτουργίας σε σχέση με το πετρέλαιο και το αέριο με κέρδος έως και 70%.
 • Τα μειονεκτήματά της είναι:
  •  Ανάγκη εξειδικευμένου μελετητή – εγκαταστάτη.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Η θέρμανση δαπέδου είναι σύστημα θέρμανσης με νερό χαμηλής θερμοκρασίας 45° C έχοντας ως θερμαντική επιφάνεια το δάπεδο, εντός του οποίου τοποθετούνται σωλήνες πολυστρωματικοί και αλουμινίου. Προσφέρεται για θέρμανση οποιουδήποτε χώρου είτε αυτόνομα είτε σε συνδυασμό με άλλα συστήματα (πχ. θερμαντικά σώματα) καθώς και για δροσισμό.

ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ B&T

Β&Τ ΜΟΡΦΟΠΛΑΚΑ

Η Μορφόπλακα (μονωτική πλάκα δαπέδου), η οποία στρώνεται κάτω από τη θέρμανση δαπέδου, είναι σκληρές πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης υψηλής πυκνότητας (30 Kg/m3), ύψους 50mm, με γρήγορο σύστημα στήριξης μεταξύ τους ώστε να έχουν εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση, σταθερότητα, ηχομόνωση, θερμομόνωση, μηχανική αντοχή, στήριξη των σωλήνων, επιλογή αποστασης των σωλήνων (75 /150/225/300mm), ελαχιστοποίηση θερμικών γεφυρών με την ειδική επεξεργασία. Η συσκευασία τους είναι σε χαρτοκιβώτια των 10 τ.μ. καθιστώντας εύκολη και ασφαλή (χωρίς φθορές) την μεταφορά τους.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

θέρμανση δαπέδου τοποθετείται μετά τα επιχρίσματα και οπωσδήποτε πριν τις τελικές επικαλύψεις των δαπέδων.
Η θέρμανση δαπέδου προσθέτει στο ύψος του δαπέδου 9 cm, π. χ. στην περίπτωση πλακιδίων με κόλλα το συνολικό ύψος της θέρμανσης δαπέδου μορφόπλακα-σωλήνας-τσιμεντοκονία- πλακάκια φτάνει τα 9 cm, ενώ στην περίπτωση μαρμάρινου δαπέδου, όπου το μάρμαρο τοποθετείται με κόλλα, το συνολικό ύψος του δαπέδου φτάνει τα 11 cm. Επίσης είναι δυνατή και η τοποθέτηση ξύλινου δαπέδου κολλητού, όπου το πάχος του ξύλου μπορεί να φτάσει και το 1,5 cm.
Στoυς χώρους που θα εγκατασταθεί θέρμανση δαπέδου τοποθετούνται μονωτική ταινία τοίχου και μορφόπλακα.
Τοποθετούνται οι συλλέκτες (διανομείς), διαστρώνεται (πλέκεται) ο σωλήνας εν ψυχρώ, χωρίς ενώσεις, με ορισμένη πυκνότητα, σύμφωνα με τη μελέτη ώστε κατά τη θέρμανση να καλύπτονται οι θερμικές απώλειες του κάθε χώρου. Αμέσως μετά την τοποθέτηση των σωλήνων γίνεται έλεγχός τους υπό πίεση 6 bar για 24 ώρες. Τέλος, οι σωλήνες καλύπτονται με τσιμεντοκονίαμα (θερμομπετόν) πάχους 5 cm και το δάπεδο είναι έτοιμο να δεχθεί την τελική επικάλυψη (μάρμαρα, πλακάκια, ξύλα κλπ.)

ΣΩΛΗΝΑΣ B&T

Β&Τ ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 5 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΦΡΑΓΜΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

Τα χρησιμοποιούμενα είδη πλαστικών σωλήνων είναι πολυστρωματικοί, ή της νέας τεχνολογίας πολυστρωματικοί με αλουμίνιο, υψηλότερης απόδοσης και αντοχής.
Ο σωλήνας αλουμινίου κατασκευάζεται στη Γερμανία από ακτινοδικτυωμένο πολυαιθυλένιο υψηλής μοριακής δομής. Δικτυώνεται με βομβαρδισμό ηλεκτρονίων κατά τη φάση της παραγωγής του και έτσι επιτυγχάνεται πλήρης ομοιογένεια μάζας υλικού κατά 100% (DΙΝ 1689/3, SKZ, DVGW, ISO 9001).
Το εξωτερικό περίβλημα είναι κατασκευασμένο από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο. Η κατασκευή του τον μετατρέπει σε σωλήνα υψηλότερων αντοχών, χωρίς να τσακίζει, με πολύ μικρή διαστολή και 100% φράγμα οξυγόνου. Αυτό είναι το σημαντικότερο πλεονέκτημα του σωλήνα Β&Τ έναντι άλλων σωλήνων, δικτυωμένων με χημικές μεθόδους, κατά τις οποίες οι πρώτες ύλες αναμιγνύονται και αναδεύονται απλώς μηχανικά χωρίς η ομογενοποίηση της μάζας τους να μπορεί να φτάσει σε υψηλά ποσοστά. Το αλουμίνιο του σωλήνα Β&Τ δεν είναι με περιτύλιγμα αλλά με συγκόλληση των άκρων κατά μέτωπο με ακτίνες λέιζερ. Κατά την τοποθέτησή του στο δάπεδο δεν χρειάζεται να θερμανθεί και, μόλις τοποθετηθεί, παίρνει εύκολα το σχήμα που του δόθηκε λόγω της κατασκευής του.

 • Αντέχει σε υψηλή πίεση και θερμοκρασία (10 bar Ι 6 bar Ι 95°C Ι 110°C).
 • Δεν γερνάει.
 • Είναι αδιάβρωτος από τα άλατα, τα αντιψυκτικά και τα διάφορα χημικά πρόσθετα του νερού.
 • Δεν τσακίζει – κάμπτεται με το χέρι μέχρι 5 φορές στη διάμετρό του.
 • Δεν σχίζεται, ακόμα και αν γδαρθεί.
 • Είναι άθραυστος στις κρούσεις.
 • Αντέχει στις κάμψεις (ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας στους O°C = 8 φορές τη διάμετρό του).
 • Έχει τις μικρότερες απώλειες τριβών.
 • Είναι αθόρυβος ακόμα και σε υψηλές ταχύτητες ροής.
 • Δεν αυτοαναφλέγεται.
 • Τοποθετείται εν ψυχρώ χωρίς να χρειάζεται να θερμανθεί.
 • Είναι εύκολος στο χειρισμό, στην κοπή και στη σύνδεση.
 • Έχει πολύ μικρό συντελεστή διαστολής.
 • Κατά την έναρξη της χειμερινής περιόδου και για ένα διάστημα μπορούμε να διοχετεύουμε νερό υψηλής θερμοκρασίας χωρίς κανένα πρόβλημα. .

ΑΡΜΟΙ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ

Κατά τη λειτουργία της θέρμανσης δαπέδου έχουμε διαστολή και συστολή του δαπέδου. Οι συστολοδιαστολές αυτές είναι της τάξης των 4mm σε μήκος περίπου 10m και για τις συνθήκες υπό τις οποίες λειτουργεί η θέρμανση δαπέδου. Για να παραληφθούν αυτές οι διαστολές τοποθετείται περιμετρικά, σε κάθε, χώρο, μία πλατιά ευκολοσυμπίεστη ταινία (πάχους 1cm και ύψους όσο η δαπεδοθέρμανση και το τελικό δάπεδο μαζί) που λέγεται μονωτική ταινία τοίχου.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Η θέρμανση δαπέδου, συνοδεύεται από εγγύηση 10+30 ετών και για ύψος ζημιάς μέχρι 2.500.000 ευρώ.

Οι λόγοι της οικονομικότερης λειτουργίας της θέρμανσης δαπέδου έναντι άλλου συστήματος είναι:

Η χαμηλότερη θερμοκρασία νερού λειτουργίας της θέρμανσης δαπέδου, που έχει ως συνέπεια μικρότερες απώλειες μεταφοράς κλπ.

Η ηπιότερη αλλά διαρκέστερη λειτουργία της θέρμανσης δαπέδου, που πρακτικά επιβάλλεται από το ότι η θέρμανση δαπέδου απαιτεί αρχικά θερμοσυσσώρευση στο δάπεδο και μετά ακτινοβολία για θέρμανση.

Το γεγονός ότι η θέρμανση δαπέδου, που είναι σύστημα θέρμανσης με ακτινοβολία, θερμαίνει λόγω αντίστοιχης εμβέλειας της ακτινοβολίας αυτής, μόνο το χώρο μέσα στον οποίο ζει άνθρωπος (δηλαδή μέχρι ύψος 2, 20 m) κι όχι όλο το χώρο, πράγμα που είναι άχρηστο. Γι’ αυτό και η θέρμανση δαπέδου είναι κατάλληλη για θέρμανση υψηλών χώρων, όπως εκκλησίες, γήπεδα, υψηλές αίθουσες, υπαίθριοι χώροι, δωμάτια ή σαλόνια με μεγάλο ύψος κλπ.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντί του λέβητα πετρελαίου ή αερίου, ηλεκτρική μονάδα θέρμανσης (αντλία θερμότητας) όπου η ενεργειακή απόδοση της κυμαίνεται από 300% έως 610% με αποτέλεσμα να έχουμε μειωμένο λειτουργικό κόστος έως και 70%.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ηλιακούς συλλέκτες για υποβοήθηση και πλήρη εκμετάλλευση της ηλιοφάνειας κατά τους χειμερινούς μήνες.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ  ΘΕΡΜΑΝΣΗ  ΔΑΠΕΔΟΥ

Μειώστε το πάχος κατασκευής  με λεπτές στρώσεις καλωδίων, εξασφαλίζοντας την ισορροπημένη κατανομή της θερμότητας στον χώρο με μεγάλη ταχύτητα και ακρίβεια.
Η ηλεκτρική ενδοδαπέδια θέρμανση ζεσταίνει ομοιόμορφα όλη την επιφάνεια του δαπέδου, χωρίς να ξηραίνει την ατμόσφαιρα.