Γεωθερμική Αντλία Θερμότητας

Η Β&Τ χρησιμοποιεί Γεωθερμική Αντλία Θερμότητας στις εγκαταστάσεις της εταιρίας (Πρασακάκη 82) από το 2010. Οι αντλίες θερμότητας είναι ικανές να ζεστάνουν ολόκληρο το σπίτι. Περίπου 75% της ενέργειας απορροφάται από το περιβάλλον για παράδειγμα η ηλιακή ενέργεια που αποθηκεύεται στο έδαφος. Χρησιμοποιώντας ένα δίκτυο σωληνώσεων με νερό ανταλλάσει θερμότητα με το έδαφος. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για την ψύξη του σπιτιού το καλοκαίρι.
Η νέα αντλία θερμότητας παρέχει ζεστό νερό χρήσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του συστήματος.
Μπορούν να τοποθετηθούν σε ελάχιστο χρόνο αφού όλα τα υδραυλικά εξαρτήματα που απαιτούνται είναι ήδη ενσωματωμένα (κυκλοφορητής, δοχείο διαστολής, βαλβίδα ασφαλείας, δοχείο αδρανείας)
Έχουν πολύ υψηλό βαθμό απόδοσης έως 500%.