Θέρμανση – Ψύξη δαπέδου

Τα πλεονεκτήματα της θέρμανσης δαπέδου έναντι των άλλων μεθόδων θέρμανσης είναι:

 • Ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στους χώρους.
 • Εξοικονόμηση χώρου με την αποφυγή θερμαντικών σωμάτων.
 • Χαμηλό κόστος λειτουργίας.
 • Χαμηλή θερμοκρασία νερού.
 • Χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας όπως αντλία θερμότητας με πολύ χαμηλό κόστος λειτουργίας σε σχέση με το πετρέλαιο και το αέριο.

Τα μειονεκτήματά της είναι:

 •   Ανάγκη εξειδικευμένου μελετητή – εγκαταστάτη.

 

Με θέρμανση δαπέδου Β&Τ εξοικονομείτε ενέργεια.

Οι λόγοι της οικονομικότερης λειτουργίας της θέρμανσης δαπέδου έναντι άλλου συστήματος είναι:

 • Η χαμηλότερη θερμοκρασία νερού λειτουργίας της θέρμανσης δαπέδου, που έχει ως συνέπεια μικρότερες απώλειες μεταφοράς κλπ.
 • Η ηπιότερη αλλά διαρκέστερη λειτουργία της θέρμανσης δαπέδου, που πρακτικά επιβάλλεται από το ότι η θέρμανση δαπέδου απαιτεί αρχικά θερμοσυσσώρευση στο δάπεδο και μετά ακτινοβολία για θέρμανση
 • Το γεγονός ότι η θέρμανση δαπέδου, που είναι σύστημα θέρμανσης με ακτινοβολία, θερμαίνει λόγω αντίστοιχης εμβέλειας της ακτινοβολίας αυτής, μόνο το χώρο μέσα στον οποίο ζει άνθρωπος (δηλαδή μέχρι ύψος 2, 20 m) κι όχι όλο το χώρο, πράγμα που είναι άχρηστο. Γι’ αυτό και η θέρμανση δαπέδου είναι κατάλληλη για θέρμανση υψηλών χώρων, όπως εκκλησίες, γήπεδα, υψηλές αίθουσες, υπαίθριοι χώροι, δωμάτια ή σαλόνια με μεγάλο ύψος κλπ.
 • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντί του λέβητα πετρελαίου ή αερίου, ηλεκτρική μονάδα θέρμανσης (αντλία θερμότητας) όπου ο βαθμός αποδοσής της κυμαίνεται από 360% έως 480% (COP 3, 6 έως COP 4, 8) με αποτέλεσμα να έχουμε μειωμένο λειτουργικό κόστος έως και 70%.
 • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ηλιακούς συλλέκτες για πλήρη εκμετάλλευση της ηλιοφάνειας κατά τους χειμερινούς μήνες.